Aldert Hoksbergen

CV

Binnen diverse sectoren inzetbaar met als specialisatie de sector onderwijs Ervaring en kennis

Profiel

Met een nieuwsgierige en ondernemende instelling ben ik graag actief in de publieke sector op het strategische niveau. In het onderwijs heb ik mijn achtergrond. Dat maakt mij gedreven om bij te dragen aan kwaliteit en ontwikkeling in allerlei organisaties. Vooral als het gaat om scholing, opleiding en innovatie. Als bestuurder en toezichthouder ben ik “governance bewust” en betrokken op de bedoeling. Ik ga uitdagingen niet uit de weg, ben benaderbaar en praktisch van aard en zal altijd proberen vanuit waarden het goede gesprek te voeren.

Functies

2014-heden:  Interim- en advieswerkzaamheden (ZZP)

 • Bestuurder a.i. scholenstichting Elan 
 • Voorzitter a.i. College van Bestuur stichting Oarsprong
 • Bestuurder a.i. stichting Baasis Zuidlaren
 • Voorzitter a.i. College van Bestuur stichting Viviani Emmen
 • Bestuurder a.i. / bestuurlijk adviseur (diverse stichtingen)
 • Bovenschools manager a.i.
 • Trainer / evaluatie-begeleider Raden van Toezicht
 • Procesbegeleider diverse fusieprocessen basisscholen
 • (Cluster)directeur a.i.  (diverse opdrachten)

2009-2014:  Directeur-bestuurder

Eindverantwoordelijk leidinggevende voor de zeven vestigingen van VGPO De Zevenster. Belangrijkste aandachtsgebieden: Personeelsbeleid, financiën, visie en kwaliteit.

2009-2014:  Lid College van Bestuur

Bestuurder van expertisecentrum Florion (passend onderwijs) en tevens bestuurslid van SWV PO-2203 in 2013 en 2014.

2006-2009:  Interimdirecteur PO (ZZP)

Op verschillende basisscholen in midden en noord Nederland opdrachten uitgevoerd als interim-directeur.

1998-2006:  Leerkracht / Schoolleider PO

In Zoetermeer en Utrecht leerkracht en schoolleider binnen scholengroep GPOWN.

 

Nevenfuncties

2020-heden: Voorzitter van de Raad van Toezicht 
Samenwerkingsverband Gelderse vallei VO 

Als onafhankelijk voorzitter RvT betrokken op het passend voortgezet onderwijs in Ede, Wageningen, Veenendaal.

2016-heden: Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting PWS Nederland
Betrokken op het werk van de landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met het Prader Willi Syndroom. Activiteiten voor de doelgroep en (re)organisatie van netwerk en funding.

2015-heden: lid van de Raad van Toezicht Stichting Cultureel Centrum Meppel
Betrokken op het bestuurlijke werk van Stichting CCM de Plataan. Activiteiten gericht op cultuur, muziek en maatschappelijke samenhang in Meppel.

2015-heden: Lid accreditatiecommissie Post-HBO opleidingen Bureau Meesterschap

2014-heden: Vice voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Siriz
Betrokken op het bestuurlijk werk van Siriz. Hulpverlening, opvang en voorlichting bij onbedoelde zwangerschap.

2013-heden: Lid van de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Mensenwerk
Betrokken op het bestuurlijk werk van WMW in de gemeenten Meppel, Westerveld, Staphorst en Zwartewaterland. Leefbaarheid, vrijwilligerswerk en maatschappelijke samenhang.

Opleidingen / cursussen

 • Diverse Masterclasses NVTZ (Bestuur en Toezicht, 2019)
 • Auditopleiding – Bureau Meesterschap (2017)
 • Master Management Culture and Change  – NCOI (2016)                   
 • Onderwijsmarketing  – Nyenrode Universiteit Breukelen  (2014)
 • Projectmanagement – GIDS  Zwolle  (2007)
 • Schoolleidersopleiding  – Octaaf Rotterdam  (2004)
 • Human Dynamics  – MHR Gouda (2004)
 • Personeel & Organisatie  – Concent Zwolle (2002)
 • Marketing management  – NTI  (2001)
 • PABO – VIAA Zwolle  (1998)
 • HAVO – Guido de Brès Amersfoort  (1994)

Loading images...