Aldert Hoksbergen

Cases

Binnen diverse sectoren inzetbaar met als specialisatie de sector onderwijs Good governance betekent balans in verhoudingen

Relaties en opdrachtgevers geven aan dat ik doelmatig, ondernemend en betrokken ben. Ik streef naar overzicht, inzicht en tevredenheid. Door persoonlijke aandacht en humor investeer ik in cohesie en samenwerking.

 
Mijn inzet richt zich op:
Interim-bestuur  |  Begeleiding zelfevaluatie RvT  |  Strategisch advies

Bestuur

 • Bestuur – Stg. Viviani
  Bestuur – Stg. Viviani
  Voorzitter (a.i.) van het College van Bestuur voor deze stichting in Emmen met 14 vestigingen. Strategische impulsen gegeven op de koers van de organisatie, gericht op kwaliteit en borging van ingezet beleid. Speciale aandacht voor samenwerking en fusiedossiers.
 • Bestuur – Stichting Florion
  Bestuur – Stichting Florion
  In de periode 2009-2014 was Aldert betrokken op het expertisecentrum Florion, als lid van het College van Bestuur. Stichting Florion heeft zich in die jaren ontwikkeld van een samenwerkingsverband naar een expertisecentrum passend onderwijs.
 • Bestuur – PCBO Voorst
  Bestuur – PCBO Voorst
  Interim-bestuurder in de periode januari 2017 t/m juli 2017, evenals in de periode augustus 2019 t/m december 2019. Actief betrokken geweest op de kwaliteitsontwikkeling, personeelsbeleid en herstructurering financieel beleid.
 • Bestuur – De Oorsprong
  Bestuur – De Oorsprong
  Bij scholenstichting De Oorsprong in Doorn is Aldert als bestuurder a.i. ingezet met als opdracht de organisatie in control te brengen, met daarnaast bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van een gedragen strategisch plan.

Toezicht

 • Toezicht – Stichting Welzijn
  Toezicht – Stichting Welzijn
  In de sectoren zorg en welzijn heeft Aldert relevante ervaring als toezichthouder. Sinds 2013 bij de stichting Welzijn Mensenwerk, waar actief en professioneel vorm en inhoud wordt gegeven aan participatie in de samenleving.
 • Toezicht – Stichting Siriz
  Toezicht – Stichting Siriz
  Vanaf 2014 lid van de Raad van Toezicht binnen de stichting Siriz. Een landelijk opererende hulporganisatie die zich ten doel stelt hulp en begeleiding te bieden bij onbedoelde zwangerschap.
 • Toezicht – De Plataan
  Toezicht – De Plataan
  Aldert is ook toezichthouder binnen de Raad van Toezicht van het Cultureel Centrum De Plataan in Meppel. Om 'good governance' en gezonde bestuurlijke verhoudingen te behouden of te ontwikkelen behoort advies of tijdelijke versterking van een Raad van Toezicht tot de mogelijkheden.
 • Toezicht – Stichting PWS-NL
  Toezicht – Stichting PWS-NL
  Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de landelijke Prader-Willi patiëntenorganisatie actief betrokken op het bestuurlijke werk. Gericht op het opbouwen en versterken van de nieuwe patiëntenorganisatie en de werving van gelden en kennis die deze achterban kan dienen.

Netwerk

Loading images...