Aldert Hoksbergen

CV


Binnen diverse sectoren inzetbaar met als specialisatie de sector onderwijs
Ervaring en kennis

Profiel

Met een nieuwsgierige en ondernemende instelling ben ik graag actief in de publieke sector op het strategische niveau.
In het onderwijs heb ik mijn achtergrond. Dat maakt mij gedreven om bij te dragen aan kwaliteit en ontwikkeling in allerlei organisaties. Vooral als het gaat om scholing, opleiding en innovatie.
Als bestuurder en toezichthouder ben ik “governance bewust” en betrokken op de bedoeling.
Ik ga uitdagingen niet uit de weg, ben benaderbaar en praktisch van aard en zal altijd proberen vanuit waarden het goede gesprek te voeren.

Functies

2014-heden: Interim en advieswerkzaamheden

 • Bestuurder a.i. / bestuurlijk adviseur (diverse opdrachten)
 • Interimmanager VSO
 • Procesbegeleider diverse fusieprocessen basisscholen
 • (Cluster)directeur a.i.  (diverse opdrachten)
 • Bovenschools manager a.i.

2009-2014: directeur-bestuurder VGPO De Zevenster te Meppel

Eindverantwoordelijk leidinggevende voor de zeven vestigingen die onder het bestuur vallen. Belangrijkste aandachtsgebieden in de afgelopen jaren:  HR, financiën, visie/kwaliteitstraject.


2009-2014: Lid college van bestuur stichting Florion

In het kader van leerlingenzorg en samenwerkingsverbanden passend onderwijs betrokken  geweest in de ontwikkeling van expertisecentrum Florion en tevens als bestuurslid van SWV PO-2203 in 2013 en 2014.

2006-2009: Interim- en projectmanager

 • Directeur a.i. De Bongerd te Zutphen
 • Directeur a.i. De Schakel te Dronten
 • Directeur a.i. Eben Haëzer te Ureterp
 • Directeur a.i. De Open Kring te Nijkerk
 • Projectmanager TSO en Vervangingspoule GPO West-Nederland
 • Verbeter-adviestraject zwakke school
 • Coachingstrajecten startende directeuren (diverse opdrachten)
 • Begeleiding en coaching leerkrachten (diverse opdrachten, thema’s: zelfreflectie en timemanagement)


2004-2006: Meerschools directeur
Basisscholen De Wissel Utrecht en De Triangel Houten

1998-2004: leerkracht en locatiedirecteur primair onderwijs
Basisschool De Schanskorf in Zoetermeer

Nevenfuncties

 • 2016-heden: Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting PWS Nederland
  Betrokken op het werk van de landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met het Prader Willi Syndroom. Activiteiten voor de doelgroep en (re)organisatie van netwerk en funding.
 • 2015-heden: lid van de Raad van Toezicht Stichting Cultureel Centrum Meppel
  Betrokken op het bestuurlijke werk van Stichting CCM de Plataan. Activiteiten gericht op cultuur, muziek en maatschappelijke samenhang in Meppel.
 • 2015-heden: Lid accreditatiecommissie Post-HBO opleidingen Bureau Meesterschap
 • 2014-heden: Vice voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Siriz
  Betrokken op het bestuurlijk werk van Siriz. Hulpverlening, opvang en voorlichting bij onbedoelde zwangerschap.
 • 2013-heden: Lid van de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Mensenwerk
  Betrokken op het bestuurlijk werk van WMW in de gemeenten Meppel, Westerveld, Staphorst en Zwartewaterland. Leefbaarheid, vrijwilligerswerk en maatschappelijke samenhang..

Opleidingen / cursussen

 • Auditopleiding – Bureau Meesterschap (03/2017)
 • Master Management Culture and Change (08/2016)
 • Onderwijsmarketing  – Nyenrode Universiteit Breukelen  (06/2014)
 • Beoordelingsassessment/ assessorentraining – EA Zwolle (06/2013)
 • Masterclass Emotionele Intelligentie – ICM  (06/2012)
 • Masterclass Financieel management  – FIAC Utrecht  (06/2010)
 • Masterclass Oplossingsgericht Coachen  – Louis Cauffman (06/2009)
 • Projectmanagement – GIDS  Zwolle  (07/ 2007)
 • Schoolleidersopleiding  – Octaaf Rotterdam  (07/2004)
 • Human Dynamics  – MHR Gouda (07/2004)
 • Professionele cultuur  – Alex van Emst (04/2003)
 • Personeel & Organisatie  – Concent Zwolle (04/2002)
 • Marketing management  – NTI  (01/ 2001)
 • PABO – VIAA Zwolle  (04/ 1998)
 • HAVO – Guido de Brès Amersfoort  (07/ 1994)

Loading images...