Aldert Hoksbergen

Cases


Binnen diverse sectoren inzetbaar met als specialisatie de sector onderwijs
De sleutelfunctie in uw organisatie


Directie

 • Van grote tot kleine instellingen, van openbaar en kleurrijk tot gereformeerd of katholiek; op allerlei scholen is Aldert werkzaam geweest als tijdelijk directeur. Opdrachten met een sterk verbeterkarakter tot continuïteitsmanagement, waarbij ontwikkeling altijd centraal staat.
 • Zo is een middelgrote basisschool in de Achterhoek gedurende de interimperiode in korte tijd verbeterd van een 'zwakke school' naar een basisarrangement van de inspectie. Dat ging gepaard met een ambitieus verbeterplan en een aantal personele veranderingen. "De grootste opbrengst van deze opdracht was de nieuwe energie in het team, dat de verbetering samen neergezet heeft."

Bestuur

 • Bestuur – De Zevenster
  Bestuur – De Zevenster
  In de periode 2009-2014 (directeur-bestuurder van VGPO De Zevenster) is er een aantal belangrijke resultaten behaald. Op onderwijsinhoudelijk, resultaatgericht beleid, HR en financiën zijn de scholen op een goed niveau gebracht.
 • Bestuur – Stichting Florion
  Bestuur – Stichting Florion
  In de periode 2009-2014 was Aldert betrokken op het expertisecentrum Florion, als lid van het College van Bestuur. Stichting Florion heeft zich in die jaren ontwikkeld van een samenwerkingsverband naar een expertisecentrum passend onderwijs.
 • Bestuur – PCBO Voorst
  Bestuur – PCBO Voorst
  In de periode januari tot juni 2017 bestuurder ad interim bij deze regionale stichting met 5 scholen. Bijzondere aandacht is in deze periode uitgegaan naar goede voortgang van het kwaliteitsmanagement, scholing en ondersteuningsbeleid en het realiseren van visie op innovatie en ICT.
 • Bestuur – De Oorsprong
  Bestuur – De Oorsprong
  Bij scholenstichting De Oorsprong in Doorn is Aldert als bestuurder a.i. ingezet met als opdracht de organisatie in control te brengen, met daarnaast bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van een gedragen strategisch plan.

Toezicht

 • Toezicht – Stichting Welzijn
  Toezicht – Stichting Welzijn
  In de sectoren zorg en welzijn heeft Aldert relevante ervaring als toezichthouder. Sinds 2013 bij de stichting Welzijn Mensenwerk, waar actief en professioneel vorm en inhoud wordt gegeven aan participatie in de samenleving.
 • Toezicht – Stichting Siriz
  Toezicht – Stichting Siriz
  En sinds 2014 bij is Aldert actief binnen de stichting Siriz. Een landelijk opererende zorginstelling die zich ten doel stelt hulp en begeleiding te bieden bij onbedoelde zwangerschap.
 • Toezicht – De Plataan
  Toezicht – De Plataan
  Aldert is ook toezichthouder binnen de Raad van Toezicht van het Cultureel Centrum De Plataan in Meppel. Om 'good governance' en gezonde bestuurlijke verhoudingen te behouden of te ontwikkelen behoort advies of tijdelijke versterking van een Raad van Toezicht tot de mogelijkheden.
 • Toezicht – Stichting PWS-NL
  Toezicht – Stichting PWS-NL
  Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de landelijke Prader-Willi patiëntenorganisatie actief betrokken op het bestuurlijke werk. Gericht op het opbouwen en versterken van de nieuwe patiëntenorganisatie en de werving van gelden en kennis die deze achterban kan dienen.

Loading images...